آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

پشتیبانی سامانه آموزشیار:

آقای افضلیان: شماره تماس: 32725951-035 داخلی 235

پشتیبانی سامانه آموزش مجازی (وادانا):

آقای قرائی: شماره تماس: 09132524730

خانم مسلمی: شماره تماس: 09362170924