آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر (موقت)

پشتیبانی سامانه آموزش مجازی (وادانا):

شماره تماس:

خانم مسلمی: شماره تماس: 09362170924

پشتیبانی سامانه آموزشیار:

آقای افضلیان: شماره تماس: 32725951-035 داخلی 235