روش چک نمودن درستی تنظیمات صدای ویندوز لپ تاپ برای اتصال به کلاس آنلاین