روش چک نمودن درستی تنظیمات صدای ویندوز کامپیوتر (PC) برای اتصال به کلاس آنلاین