نحوه فعال سازی میکروفون و صحبت نمودن در کلاس آنلاین پس از دسترسی دادن از طرف استاد