نحوه چک نمودن درستی تنظیمات صدای ویندوز لپ تاپ جهت اتصال به کلاس آنلاین