نحوه چک نمودن درستی تنظیمات صدای ویندوز کامپیوتر (PC) جهت اتصال به کلاس آنلاین