تست میکروفون و صدا به صورت آنلاین

پنجره Attendees و کاربردهای آن در کلاس آنلاین

راه حل جهت فایلی که در کلاس آنلاین در مرحله کانورت می ماند و نمایش داده نمی شود

نحوه نمایش فایل جهت ارائه در کلاس آنلاین

نحوه تبدیل فایل به pdf جهت share در کلاس آنلاین

نحوه تغییر سایز نوشته ها در پنجره چت در کلاس آنلاین

نحوه برطرف نمودن مشکل ناخوانا بودن نوشته های یک کاربر در کلاس آنلاین برای سایرین

نحوه چت خصوصی در کلاس آنلاین با سایر دانشجویان

نحوه فعال سازی میکروفون و صحبت نمودن در کلاس آنلاین پس از دسترسی دادن از طرف استاد

نحوه استفاده از مرورگر گوگل کروم برای صحبت در کلاس آنلاین