دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا، حتی المقدور از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمائید.