دانشجویان

با توجه به وضعیت فعلی کرونا در کشور و مطابق با اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به استحضار می رساند:
دانشگاه از روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 تا اطلاع ثانوی از پذیرش حضوری مراجعه کنندگان گرامی معذور است.در خصوص آموزش مجازی، کلاس ها در روزها و ساعت های مقرر شده برگزار خواهند شد.